Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Bestuur en Leiding

Home » Informatie » Bestuur en Leiding

Het bestuur:

Voorzitter:

Secretariaat:

Penningmeester:

Ledenadministratie

Nancy de Pan

Marion Steenbergen

Bart Groenenboom

Eliza Vermeer

Technische Commissie

De Technische Commissie van onze gymvereniging bestaat uit de trainers en trainsters die in het bezit zijn van een KSS 3 diploma of in opleiding zijn voor een KSS 3 diploma.

Enkele taken van de leden van de Technische Commissie zijn:

  • Vergaderingen bijwonen (ongeveer één keer in het kwartaal)
  • Het verbeteren van het eigen niveau als trainer/trainster
  • Het opleiden van assistenten voor een assistentendiploma of KSS 3
  • Het assisteren van de leden van de activiteitencommissie bij evenementen

Aan het hoofd van de Technische Commissie staan Larissa Sträter (selectie) en Samantha van Dorp (recreatie en springgroep).

Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van Animo-Hoogvliet is opgericht in het jaar 2008. De activiteiten commissie organiseert evenementen en voert deze uit in samenwerking met bestuur en leden van de TC. De activiteiten commissie streeft ernaar om evenementen op een zo goed mogelijke manier te organiseren en evalueert elk evenement voor verbetering in de toekomst. De activiteiten commissie werkt via een standaard draaiboek wat voor elke activiteit wordt ingevuld.

Enkele taken van de activiteiten commissie:

  • Vergaderingen bijwonen (eigen vergaderingen en vergaderingen ten behoeve van de kwaliteit van de evenementen te verbeteren)
  • Evenementen organiseren en evalueren
  • Contact onderhouden met derden

Wilt u zitting nemen in de Activiteitencommissie? Neem dan contact op met ons.

Kascommissie

De kascommissie  van de vereniging is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder spreekt de kascommissie een oordeel uit over het gevoerde financiële beleid.

Om uit te sluiten dat de penningmeester de vereniging verlaat zonder degelijke financiële documenten achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen komen, wordt geëist dat de penningmeester pas gedechargeerd mag worden wanneer de kascommissie tijdens de ALV de leden het advies geeft de jaarrekening goed te keuren. Wilt u zitting nemen in de Kascommissie? Neem dan contact op met ons.

VERENIGEN

Dat is iets wat leden samen zullen moeten doen. Niet aan de zijlijn staan maar samen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren. Het gaat helaas niet vanzelf!