Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Home » Nieuws » Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Wanneer: 28 juni 2017

Waar: MFC Boomgaardshoek

Inloop: 19.25 uur

Start: 19.30 uur

Indien u de Algemene Ledenvergadering wilt bijwonen, graag uw aanwezigheid doorgeven via info@animohoogvliet.nl ivm het reserveren van een vergaderruimte.

Agenda:

– Opening 

– Mededelingen

– Notulen vorige vergadering

– Goedkeuring jaarstukken

– Begroting 2017

– Invulling bestuursfunctie Voorzitter (vacant)

– Invulling Kascommissie 2017

– Rondvraag

– Afsluiting

Indien u een agendapunt wilt toevoegen, dan kunt u deze bij uw aanmelding doorgeven.