Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Groepen

Home » Groepen

lessen

Wanneer je een recreatieles ziet bij Animo Hoogvliet valt direct op dat de kinderen actief zijn. De kinderen rennen, klimmen, spelen en meestal met veel geluid. In een turnles kunnen de kinderen veel doen, beleven en leren.

Doel: Op een speelse manier de bewegingmogelijkheden van een kind te ontwikkelen, kennis maken en te werken aan de profielelementen ieder op zijn eigen niveau. 

De recreatielessen hebben allen (peuters/kleuters, heren en damesrecreanten, springgroep) een vaste opbouw van de les.

  • Warming up (5 -10 min)
  • Kern 1 (20 min): er wordt iets ‘nieuws’ aangeleerd
  • Kern 2 (20 min): herhaling (perfectioneren) van het reeds geleerde
  • Afsluiting (10 min.): Opruimen en spelletje

In kern 1 en 2 worden de lessen aangeboden aan de hand van de profielelementen van turnen. De profielelementen die men kent in het turnen zijn: arabier, balanceren, flanken, flikflak, (handstand) overslag, kip, losom, reus, salto voorover en achterover en vrije sprongen. Door op een speelse en plezierige manier de (deeloefeningen van de ) profielelementen aan te bieden leert uw kind uiteindelijk op elke toestel een volledige oefening te turnen, ieder op zijn/haar eigen niveau.

In elke les wordt er lesgegeven via een vaste lesplanning welke samen met alle recreatietrainers is opgesteld waarbij het plezier in de lessen voorop staat. Het doel van deze lesplanning is het toewerken naar een wedstrijd (onderlinge wedstrijd en Prima Vista). Wanneer uw kind dus overgaat naar een ander lesuur, zal hetzelfde worden aangeboden als bij het ‘oude’ les uur. Door deze planning wordt er gewaarborgd dat elke profielelement bij de recreatielessen worden aangeboden en zo een goede basis wordt gelegd voor het turnen.

VERENIGEN

Dat is iets wat wij graag samen met elkaar doen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren.