Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Meiden Recreatie

Home » Groepen » Meiden Recreatie

Meiden Recreatie

  • 6 tot en met 9 jaar.
  • 1 uur per week, maximaal 2 uur per week.
  • Tijdens de schoolvakantie’s en feestdagen is er geen les.

Doel: Combinatie van het verder uitbouwen van de bewegingsmogelijkheden van het kind en het kennis laten maken met de profielelementen van het turnen door moeilijkere bewegingen te volbrengen op een speelse manier.

De basis die een kind heeft opgebouwd bij de kleuterlessen of heeft verworven door te bewegen (buiten spelen) worden in deze lessen uitgebreid. Mocht uw kind weinig bewegingservaring hebben dan wordt er in de les eerst aandacht besteedt aan het uitbreiden van de bewegingsmogelijkheden van uw kind. Pas wanneer dit wordt beheerst kan er worden begonnen met het kennis maken met de profielelementen.

Er wordt verder kennis gemaakt met de profielelementen door moeilijkere bewegingen aan te bieden aan uw kind. Tevens staat in deze lessen de lenigheid , kracht en het opbouwen van spanning centraal. Lenigheid vermindert de kans op blessures, kracht is nodig om de elementen te kunnen uitvoeren. En het bewust zijn van spanning en deze kunnen toepassen is  een voorwaarde om tot turnen te komen. Lenigheid, kracht en spanning worden op een speelse manier aangeboden en beetje bij beetje bewust gemaakt bij het kind dat dit belangrijke elementen zijn om tot turnen te kunnen komen. Uiteindelijk vormen deze voorwaarden om tot turnen te komen  in combinatie met het oefenen van de profielelementen een oefening welke kan worden laten zien op 1 van de wedstrijden van Animo, de Onderlinge wedstrijden of de Prima Vista. 

De damesrecreanten turnen tijdens een wedstrijd op de volgende toestellen:

  • Sprong
  • Brug
  • Balk
  • Vloer

Meiden Recreatie 10+

  • 10 tot en met 15 jaar
  • 1 uur per week, maximaal 2 uur per week.
  • Tijdens de schoolvakantie’s en feestdagen is er geen les.

Doel: Werken met de profielelementen van het turnen door moeilijke bewegingen te volbrengen waarbij het kind zichzelf bewust wordt van zijn eigen kunnen en een  verantwoordelijkheid krijgt in zijn eigen turnontwikkeling. 

Ook in deze lessen staat plezier nog steeds centraal in de lessen. Er wordt gewerkt met moeilijke bewegingen van de profielelementen. Het kind heeft in deze les inspraak in hetgeen wat hij/zij wil leren. Het kind wordt zich bewust van het eigen kunnen door deze moeilijke bewegingen en welke invloed hij/zij hier zelf op kan uitoefenen. Ook voor deze lessen is lenigheid, kracht en het opbouwen van spanning belangrijk welke zelf ook geoefend kan worden. De trainers hebben hierin een sturende en begeleidende rol en geven het kind handvatten voor de verdere turnontwikkeling door differentiatie in de verschillende toestellen aan te brengen maar ook om technisch ‘goed’ te leren turnen.

VERENIGEN

Dat is iets wat wij graag samen met elkaar doen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren.