Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Huis- en gedragregels

Home » Informatie » Huis- en gedragregels

Huisregels trainingslessen

Onderstaande huisregels hebben betrekking op de trainingslessen van de vereniging. De Hoofdleiding kan aanvullende regels hanteren in de lessen.

 1. U dient 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn, zodat de training op tijd kan beginnen
 2. Een dringend verzoek aan de ouders (als leiding erom vraagt) mee te helpen met het opzetten van de toestellen indien mogelijk. Het komt ten goede aan uw kind. Dit is bovendien om veiligheidsredenen. Wanneer de kinderen zware materialen moeten sjouwen zou het jammer zijn als zij hierbij geblesseerd raken.
 3. Zowel de gymzaal als de daarbij behorende kleedruimten en douches dienen in nette staat te worden achter gelaten.
 4. Tijdens de trainingen wordt de zaal niet zonder toestemming verlaten.
 5. Turnkleding en haren dienen tijdens de trainingen goed verzorgd te zijn. Lange haren en halflang haar in een staart of staartjes. Dit is voor het kind en trainers veiliger.
 6. Tijdens de trainingen mag men geen sieraden dragen. Voor het kind en de trainers kan het gevaarlijk zijn.
 7. De ouders mogen tijdens de training niet aanwezig zijn, dit voor de concentratie van de kinderen. Voor sommige kinderen geen probleem, maar voor anderen des te meer. (Alleen tijdens de eerste proefles mag er een ouder aanwezig zijn)
 8. In de zaal en kleedkamer mag geen snoep genuttigd worden, evenals priklimonade, blikjes en pakjes. Ook fruit e.d. mag niet in de zaal of kleedkamer worden genuttigd. Dit is verboden i.v.m. het knoeien / morsen.
 9. Tijdens de training dient men (gymnastiek)sportkleding te dragen.
 10. Bij verjaardagen liever geen snoepwaren trakteren. Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde bestandsdelen. Wil je toch snoep trakteren overleg dit dan even met de leiding. Traktaties mogen niet in de zaal of kleedkamer worden genuttigd.
 11. Indien er klachten of problemen zijn met de leiding verzoeken wij u contact op te nemen met de voorzitter via voorzitter@animohoogvliet.nl of contact op te nemen met de vertrouwenspersoon indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
 12. Animo neemt en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor waardevolle spullen van de kinderen. U wordt aangeraden om waardevolle spullen thuis te laten.
 13. Het bestuur alsmede de Technische Commissie van Animo Hoogvliet behouden zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing, de huisregels te mogen wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie staat altijd op de website van Animo Hoogvliet.

Gedragsregels:

Bestuur, leiding en vrijwilligers zijn gebonden aan door de vereniging opgestelde interne regels, alsmede de gedragsregels van de KNGU en het door de NOC*NSF opgestelde Gedragscode Sport.

NOC*NSF gedragsregels leiding

NOC*NSF gedragsregels bestuurders

Preventief beleid ongewenst gedrag

De vereniging onderschrijft de gedragsregels van de NOC*NSF op het gebied van seksuele intimidatie. De vereniging heeft daarnaast interne regels waaraan bestuurders, leiding, sporters, ouders, vrijwilligers en alle overige personen gebonden aan de vereniging zich dienen te houden.

NOC*NSF gedragsregels seksuele intimidatie

Preventief beleid ongewenst gedrag 2017

VERENIGEN

Dat is iets wat wij graag samen met elkaar doen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren.