Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Bestuur en Leiding

Home » Informatie » Bestuur en Leiding

Het bestuur:

Voorzitter:                                                              Annelies Slier
Vice-Voorzitter                                                        Guillaume van den Reijden
Secretariaat:                                                            Marion Steenbergen
Penningmeester / ledenadministratie:             Eliza Vermeer
Opleidingen                                                             Marion Steenbergen 
Algemeen lid /vertrouwenscontactpersoon:   Miranda 
 

De leiding

De leiding van onze gymvereniging bestaat uit trainers en trainsters met assistenten die in het bezit zijn van een KSS 3 diploma of in opleiding zijn voor een KSS 1,2 en of 3 diploma.

Dit zijn onze hoofdtrainers(sters) en assistenten per lesgroep:

Lesgroep

Hoofdtrainster

Assistenten

Dames turnen selectie
 
Dames turnen wedstrijdgroep
Larissa Sträter 

Nathalie Kombrink

Robin van Eijk

 
Dames dinsdag recreatie
Natalja Kersten
 
Dames woensdag recreatie
Marion Steenbergen
 
Dames maandag recreatie
Denise Bakker 
 
 
 
 
Springgroep wedstrijdgroep en selectie
Samantha van Dorp
 
Peuters & Kleuters
Natalja Kersten
 

Oudercommissie

De ouder commissie van Animo-Hoogvliet is opgericht in het jaar 2023. De ouder commissie organiseert evenementen en voert deze uit in samenwerking met bestuur en leden van de TC. De ouder commissie streeft ernaar om evenementen op een zo goed mogelijke manier te organiseren en evalueert elk evenement voor verbetering in de toekomst. 

Enkele taken van de ouder commissie:

  • Vergaderingen bijwonen (eigen vergaderingen en vergaderingen ten behoeve van de kwaliteit van de evenementen te verbeteren)
  • Evenementen organiseren en evalueren
  • Contact onderhouden met derden
  • Extra vereniging hulpvragen doen

Wil jij zitting nemen in de ouder commissie? Neem dan contact op met ons.

Kascommissie

De kascommissie  van de vereniging is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder spreekt de kascommissie een oordeel uit over het gevoerde financiële beleid.

Om uit te sluiten dat de penningmeester de vereniging verlaat zonder degelijke financiële documenten achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen komen, wordt geëist dat de penningmeester pas gedechargeerd mag worden wanneer de kascommissie tijdens de ALV de leden het advies geeft de jaarrekening goed te keuren. Wil jij zitting nemen in de Kascommissie? Neem dan contact op met ons.   

VERENIGEN

Dat is iets wat wij graag samen met elkaar doen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren.