Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Bestuur en Leiding

Home » Informatie » Bestuur en Leiding

Het bestuur:

Voorzitter:                                                              Annelies Slier
Secretariaat:                                                          Cathy Kersten
Penningmeester / ledenadministratie:             Eliza Vermeer
Algemeen lid / opleidingen                                  Marion Steenbergen 
Algemeen lid /vertrouwenscontactpersoon:    Nancy van de Peppel
 

De leiding

De leiding van onze gymvereniging bestaat uit trainers en trainsters met assistenten die in het bezit zijn van een KSS 3 diploma of in opleiding zijn voor een KSS 1,2 en of 3 diploma.

Dit zijn onze hoofdtrainers(sters) en assistenten per lesgroep:

Lesgroep

Hoofdtrainster

Assistenten

Dames turnen selectie
 
Dames turnen wedstrijdgroep
Larissa Sträter 

Nathalie Kombrink

Robin van Eijk

Marit
 
Nikki 
Lotte
Dames dinsdag recreatie
Natalja Kersten
Emma

Nikki
Dames woensdag recreatie
Samantha van Dorp
Sophie
Julia

Heren recreatie
Qibei van der Ploeg
Vacant
Dames donderdag recreatie
Marion Steenbergen
Senna
Rose
Springgroep wedstrijdgroep en selectie
Samantha van Dorp
Niran
Kimberly
Peuters & Kleuters
Natalja Kersten
Arlena
Maryam
Anjali

 Aan het hoofd van de Technische Commissie staan Larissa Sträter (selectie) en Samantha van Dorp (recreatie en springgroep).

Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van Animo-Hoogvliet is opgericht in het jaar 2008. De activiteiten commissie organiseert evenementen en voert deze uit in samenwerking met bestuur en leden van de TC. De activiteiten commissie streeft ernaar om evenementen op een zo goed mogelijke manier te organiseren en evalueert elk evenement voor verbetering in de toekomst. De activiteiten commissie werkt via een standaard draaiboek wat voor elke activiteit wordt ingevuld.

Enkele taken van de activiteiten commissie:

  • Vergaderingen bijwonen (eigen vergaderingen en vergaderingen ten behoeve van de kwaliteit van de evenementen te verbeteren)
  • Evenementen organiseren en evalueren
  • Contact onderhouden met derden

Wil jij zitting nemen in de Activiteitencommissie? Neem dan contact op met ons.

Kascommissie

De kascommissie  van de vereniging is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder spreekt de kascommissie een oordeel uit over het gevoerde financiële beleid.

Om uit te sluiten dat de penningmeester de vereniging verlaat zonder degelijke financiële documenten achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen komen, wordt geëist dat de penningmeester pas gedechargeerd mag worden wanneer de kascommissie tijdens de ALV de leden het advies geeft de jaarrekening goed te keuren. Wil jij zitting nemen in de Kascommissie? Neem dan contact op met ons.   

VERENIGEN

Dat is iets wat wij graag samen met elkaar doen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren.