Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Bestuur en Leiding

Home » Informatie » Bestuur en Leiding

Het bestuur:

Voorzitter:                                                              Nancy de Pan
Secretariaat:                                                          Cathy Kersten
Penningmeester / ledenadministratie:             Eliza Vermeer
Algemeen lid / vertrouwenscontactpersoon:  Marion Steenbergen 
 

De leiding

De leiding van onze gymvereniging bestaat uit trainers en trainsters met assistenten die in het bezit zijn van een KSS 3 diploma of in opleiding zijn voor een KSS 1,2 en of 3 diploma.

Dit zijn onze hoofdtrainers(sters) en assistenten per lesgroep:

Lesgroep

Hoofdtrainster

Assistenten

Dames turnen selectie
Larissa Sträter 
Nathalie Kombrink
Esmee van Haaren
Marit
Charissa
Rihanna
Dames dinsdag recreatie
Natalja Kersten
Emma
Kimberly
Nikki
Dames woensdag recreatie
Samantha van Dorp
Kimberly
Denise
Puk
Heren woensdag recreatie
Samantha van Dorp
Kimberly
Denise
Dames donderdag recreatie
Robin van Eijk
Senna
Rose
Springgroep wedstrijdgroep en selectie
Samantha van Dorp
Luna
Qibei
Peuters & Kleuters
Natalja Kersten
Rihanna
Decharelle
Esther

 Aan het hoofd van de Technische Commissie staan Larissa Sträter (selectie) en Samantha van Dorp (recreatie en springgroep).

Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van Animo-Hoogvliet is opgericht in het jaar 2008. De activiteiten commissie organiseert evenementen en voert deze uit in samenwerking met bestuur en leden van de TC. De activiteiten commissie streeft ernaar om evenementen op een zo goed mogelijke manier te organiseren en evalueert elk evenement voor verbetering in de toekomst. De activiteiten commissie werkt via een standaard draaiboek wat voor elke activiteit wordt ingevuld.

Enkele taken van de activiteiten commissie:

  • Vergaderingen bijwonen (eigen vergaderingen en vergaderingen ten behoeve van de kwaliteit van de evenementen te verbeteren)
  • Evenementen organiseren en evalueren
  • Contact onderhouden met derden

Wil jij zitting nemen in de Activiteitencommissie? Neem dan contact op met ons.

Kascommissie

De kascommissie  van de vereniging is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder spreekt de kascommissie een oordeel uit over het gevoerde financiële beleid.

Om uit te sluiten dat de penningmeester de vereniging verlaat zonder degelijke financiële documenten achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen komen, wordt geëist dat de penningmeester pas gedechargeerd mag worden wanneer de kascommissie tijdens de ALV de leden het advies geeft de jaarrekening goed te keuren. Wil jij zitting nemen in de Kascommissie? Neem dan contact op met ons.   

VERENIGEN

Dat is iets wat wij graag samen met elkaar doen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren.