Gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet
info@animohoogvliet.nl

Contributie

Home » Informatie » Contributie

Contributie

Inschrijfgeld
Om lid te mogen worden van de vereniging moet er inschrijfgeld betaald worden. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 10  euro.

Contributie bedragen zijn gebaseerd op het aantal weken dat er in een desbetreffende periode (ongeveer) getraind kan worden. Als lid van gymnastiekvereniging Animo Hoogvliet betaalt u voor 1 uur les per week (inclusief bondscontributie, echter exclusief wedstrijden en overige activiteiten) per kwartaal:

Van Tot tot 16 jaar  16 jaar en ouder
01-01 31-03 € 52,- € 53,-
01-04 30-06 € 52,- € 53,-
01-07 30-09 € 32,- € 33,-
01-10 31-12 € 52,- € 53,-

Vanaf 1 jan 2025 basis contributie naar €55,- .

Voor ieder extra uur betaalt u als lid:

Van Tot  Per Kwartaal (alle leeftijden)
01-01 31-03 € 18,-
01-04 30-06 € 18,-
01-07 30-09 € 10,-
01-10 31-12 € 18,-
  • De kale contributies (verenigingscontributie – de bondscontributie) worden alleen aangepast na goedkeuring algemene ledenvergadering.
  • De verhoging van de bondscontributie wordt standaard ieder jaar per 1 januari verwerkt in de verenigingscontributie.
  • Informatie over het opzeggen kunt u op de lidmaatschappagina vinden.
  • Restitutie van reeds betaalde contributies is niet mogelijk.
  • Bij een blessure kunt u een tijdelijke contributiestop (niet van toepassing op de bondscontributie) aanvragen bij de penningmeester.

Incasso
Incasso’s worden aan het begin van het nieuwe kwartaal geïncasseerd.  Wij proberen u van te voren, per mail (op de door uw opgegeven mailadres) de daadwerkelijke incassodatum bekend te maken.  Indien een incasso te vaak -door welke reden dan ook- wordt gestorneerd, dan krijgt u in het vervolg een nota per mail toegezonden welke u binnen het gestelde termijn dient te voldoen om uitschrijving te voorkomen.

Nota
Maakt u, na goedkeuring van het bestuur, geen gebruik van automatische incasso, dan krijgt u ieder kwartaal van de ledenadministratie een nota per e-mail toegezonden. Deze moet u binnen het gestelde termijn voldoen.

LET OP! Indien een incasso wordt gestorneerd wegens administratieve redenen (onvoldoende saldo op uw rekening bijvoorbeeld) of u betaalt uw nota -om welke redenen dan ook- te laat, dan krijgt u een herinnering. Na het verlopen van de herinnering of een stornering/weigering omdat u oneens bent met de incasso wordt u of uw kind direct geweigerd in de lessen. Na de weigering heeft u dan nog 7 kalenderdagen de tijd om te voldoen aan uw betalingsverplichtingen, na deze 7 kalenderdagen wordt u of uw kind als lid uitgeschreven. Wilt u of uw kind weer  lid worden van de vereniging, dan moet u opnieuw inschrijfkosten betalen en het openstaande contributie bedrag voldoen alvorens u of uw kind weer lid kan worden van de vereniging!

Het zijn uw betalingsverplichtingen
Het voldoen aan uw betalingsverplichtingen is uw eigen verantwoordelijkheid. De vereniging draait volledig op vrijwilligers en het controleren van alle betalingen vergt veel tijd van onze vrijwilligers. Wij hopen dat u, uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd te betalen net zo serieus neemt als de verantwoordelijkheid die wij nemen om de gymlessen op tijd te starten.  Natuurlijk kan het weleens niet uitkomen, neem in dat geval dan direct contact op met de ledenadministratie om tot een oplossing te komen. Ook indien u geen nota’s of incasso’s ontvangt vragen wij u om direct contact op te nemen met de ledenadministratie, er kan namelijk iets mis zijn gegaan. laat het ons zo snel mogelijk weten, zodoende voorkomt u een grote herberekening.

VERENIGEN

Dat is iets wat wij graag samen met elkaar doen: besturen, lesgeven en activiteiten organiseren.