UITNODIGING Algemene ledenvergadering

Beste leden,ouders en/of verzorgers,

Hierbij nodigt het bestuur van GV Animo u uit voor de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 20 april a.s.

Agenda en alle stukken voor deze vergadering kunt u vanaf maandag 13 april opvragen bij het secretariaat (zie onder)

Wij hopen op een goede opkomst.

Aanvang 20.00 uur in de speeltuin aan de Constanzastraat.

Met vriendelijke groet
Namens GV Animo,

Petra v Welie
secretariaat@animohoogvliet.nl